_C8A0333_site.jpg

Wat doet een tolk

Ik ben tolk. Dat betekent dat ik de gesproken boodschap over breng naar de andere taal. Dit gaat verder dan woorden alleen. Door mijn kennis van cultuur en gebruiken, kan ik door middel van gebaren en lichaamstaal, houding en beleefdheidsvormen een brug slaan tussen twee culturen. Op deze manier kunnen misverstanden en ongemakkelijke situaties worden voorkomen.


Voorbereiding

Een goede voorbereiding is essentieel. Ik bereid me op mijn werkzaamheden voor op basis van de informatie die u mij verstrekt. Het is daarom heel belangrijk dat u mij de juiste informatie geeft over dat wat er besproken gaat worden over en de exacte werksituatie. Zo kan ik me het onderwerp en het daarbij horende vocabulair eigen maken.


Geheimhouding

Als tolk heb ik een geheimhoudingsplicht. Alle beroepsmatig verkregen informatie beschouw ik als vertrouwelijk en wordt als zodanig behandeld.

Soorten tolken

Er zijn twee manieren van tolken 
• simultaan (tegelijkertijd met de spreker) 
• consecutief (nadat de spreker is uitgesproken) 


Simultaan

Simultaan tolken betekent dat de tolk luistert naar de spreker en de betekenis van de gesproken tekst tegelijkertijd overbrengt in de andere taal. Simultaan tolken is in verschillende situaties mogelijk, met en zonder tolkapparatuur.

Met tolkapparatuur in cabine
Cabinetolken werken in een team van twee vanuit een geluiddichte tolkcabine die zich in de congreszaal bevindt. De tolken zien wat er in de zaal gebeurt en horen de spreker via hun koptelefoon. Zij tolken tegelijkertijd (simultaan) wat er wordt gezegd, zodat de aanwezigen in de zaal via hun hoofdset tegelijk in hun eigen taal horen wat de spreker zegt.

Voordeel van cabinetolken
Geen tijdverlies. Alle deelnemers kunnen direct reageren op het gesprokene en een levendige discussie zonder taalproblemen is mogelijk. 

Simultaan tolken met rondleidingset
Bij een vergadering of bespreking met een beperkt aantal deelnemers kan gebruik worden gemaakt van een rondleidingset. De tolk spreekt in een handmicrofoon en de luisteraars ontvangen het geluid via hun hoofdset. Deze manier van tolken vergt enige discipline van de aanwezigen om niet door elkaar te spreken. De tolk heeft zelf geen hoofdtelefoon en hoort daarom niet alleen het geluid van de spreker maar ook alle bijgeluiden in de ruimte. 


Fluistertolken zonder apparatuur

Dit is een andere vorm van simultaan tolken waarbij de tolk het gesprokene fluisterend tegelijkertijd voor één of twee personen tolkt. Eén tolk kan nooit voor meer dan één of twee luisteraars fluistertolken.

Nadeel van fluistertolken.
Het gefluister van de tolk kan irritant zijn voor de andere aanwezigen die rechtstreeks naar de spreker luisteren. Degene die naar de fluistertolk luistert, kan niet direct aan de discussie deelnemen. 


Consecutief

Consecutief tolken betekent dat de tolk eerst naar de spreker luistert, eventueel aantekeningen maakt en nadat de spreker is uitgesproken, hetgeen hij gezegd heeft naar de vreemde taal tolkt. 

Voordeel
Er is geen tolkapparatuur nodig en de aanwezigen hebben meer tijd om na te denken en aantekeningen te maken. 

Nadeel
Het kost twee keer zoveel tijd. Deze manier van tolken is niet geschikt indien in meer vreemde talen tegelijk getolkt moet worden en is niet bevorderlijk voor een levendige discussie tussen deelnemers.